AG SYSTEMY GRZEWCZE SERWIS


Idź do treści

4

Realizacje > Automatyka > Opis programu

Sterowanie kotłownią obywa się na podstawie zmierzonych temperatur:

  • temp. Zewnętrzna
  • temp. Kotła
  • temp. Obiegów C.O.1 - C.O.2
  • temp. C.W.U.
  • temp. Bufor 1 - 2
  • temp. Kolektorów słonecznych
  • temp. Kotła na paliwo stałe

Program umożliwia przypisanie do każdego obiegu grzewczego dwóch przedziałów czasowych, dla podwyższonej i obniżonej temperatury ( temp. dzienna, temp. nocna na każdy dzień tygodnia ). Obiegi centralnego ogrzewania są sterowane w zależności od temp. zewnętrznej według zadanej krzywej grzewczej z automatycznym przełączeniem zima/lato oraz w zależności od temp. pomieszczenia. Dla ciepłej wody można ustawić zadaną dzienną i nocną temperaturę. Każdy z obiegów można ograniczyć temperaturowo, wyłączyć, przypisać stały parametr, przełączyć w tryb ręczny, zmienić tryb pracy dzień / noc lub zima / lato. Sterowanie kotła odbywa się na podstawie wyliczonego zapotrzebowania na ciepło z poszczególnych obiegów grzewczych. Sterownik kontroluje również pracę kolektorów słonecznych i kotła na paliwo stałe. W przypadku nagrzania buforów powyżej zapotrzebowania ciepła z obiegów grzewczych, kocioł olejowy zostaje wyłączony. Kocioł olejowy pozostaje w trybie czuwania do chwili oddania ciepła przez bufory.

Strona główna | Oferta | Realizacje | Sklep | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego